Արդյունքներ

EU4Business-ՎԶԵԲ Վարկային Գիծը մինչ օրս ֆինանսավորել է 201 ծրագիր՝ 113.39 միլիոն եվրո ընդհանուր արժողությամբ: Եվս 4 ծրագիր՝  2.39 միլիոն եվրո ընդհանուր արժողությամբ ներկայումս գտնվում են մշակման և գնահատման փուլում:
Ստորև բերված գծապատկերները ցույց են տալիս ֆինանսավորում ստացած ծրագրերի և մշակման փուլում գտնվող ծրագրերի տարանջատումը, ինչպես նաև պորտֆելի կառուցվածքը ըստ արդյունաբերության ոլորտների:

SECTOR Number of Projects Financed Number of Projects in the Pipeline Value of Projects Financed (M€) Value of Projects in the Pipeline (M€)
Hotels and restaurants 16 1 20.16 0.03
Manufacturing 47 1 26.00 2.00
Medical sector 12 0 6.18 0.00
Construction 25 0 10.40 0.00
Agriculture and agro-industry 25 0 7.21 0.00
Retail and services 32 0 14.40 0.00
Transport 3 1 0.82 0.36
Food and beverage 37 0 25.54 0.00
Energy production 4 0 2.68 0.00
TOTAL 201 3 113.39 2,39

Ֆինանսավորում ստացած ծրագրերի գտնվելու վայրը

Շուտով…