Արդյունքներ

EU4Business-ՎԶԵԲ Վարկային գծի միջոցով մինչ այս պահը ֆինանսավորվել է ընդհանուր առմամբ 26 նախագիծ, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 3.62 միլիոն եվրո։ Մեկ այլ նախագիծ, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 2.27 միլիոն եվրո, ներկայումս գտնվում է գնահատման և հաստատման գործընթացում։Ստորև բերված գծապատկերները ներկայացնում են ֆինանսավորված և ակնկալվող նախագծերի բացվածքներն, ինչպես նաև վարկային պորտֆելի կառուցվածքն ըստ ոլորտների։
 Ստատուս՝ 30.06.2022

Ֆինանսավորում ստացած ծրագրերի գտնվելու վայրը

Շուտով…