ԵՄ Առաջնային Դիրեկտիվներ

Ստորև նշված ԵՄ Դիրեկտիվները ԽՀԱԱԳ/ԱՀ մեծ ԽՀԱԱԳ/ԱՀ կարևորություն ունեն հայաստանյան ՓՄՁ-ների համար։ Նշված ցուցակը կրում է կողմնորոշիչ բնույթ և սպառիչ չէ: ԵՄ այլ կամ լրացուցիչ դիրեկտիվները կարող են առավել կիրառելի լինել հատուկ ձեռնարկությունների համար` կախված գործունեության ոլորտից: Խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ՝ հատուկ ձեռնարկատիրության համար ԵՄ համապատասխան Դիրեկտիվների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու նպատակով:

ԵՄ Դիրեկտիվներ ՍՖՍ Ծրագրերի վերաբերյալ

Հղում Առողջությանը և Հիգիենային վերաբերող օրենսդրական շրջանակին

 

  • Կանոնակարգ (ԵՀ) 853/2004, որը սահմանում է կենդանական ծագում ունեցող սննդի հիգիենայի հատուկ կանոնները:
  • Կանոնակարգ (ԵՀ) 854/2004, որը սահմանում է մարդկանց սպառման համար նախատեսված   կենդանական ծագման սննդամթերքի պաշտոնական վերահսկողության կազմակերպման հատուկ կանոնները
  • Կանոնակարգ (ԵՄ) 2017/625 սննդի և կերերի անվտանգության, կենդանիների և բույսերի առողջության և բարեկեցության վերաբերյալ օրենքների և կանոնների պահպանման վերաբերյալ պաշտոնական  վերահսկողության վերաբերյալ
  • 2004/41 / ԵՀ Դիրեկտիվ  սննդամթերքի հիգիենայի և առողջության վերաբերյալ, ինչպես նաև   մարդու սպառման համար նախատեսված կենդանական ծագման որոշ ապրանքների արտադրության և շուկայահանման որոշ Դիրեկտիվներ չեղյալ ճանաչելու վերաբերյալ։
  • Կանոնակարգ (ԵՄ) 2016/429 կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների վերաբերյալ
  • Կանոնակարգ (ԵՀ) No 183/2005 կերերի հիգիենայի պահանջների սահմանման վերաբերյալ։
  • Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված Կանոնակարգ(ԵՀ) 931/2011 Հետագծելիության պահանջների վերաբերյալ
  • Հանձնաժողովի կողմից ներկայացված Կանոնակարգ(ԵՀ)  2019/1793 որոշ երրորդ երկրներից որոշակի ապրանքների միություն մուտքը կարգավորող պաշտոնական վերահսկողության և արտակարգ միջոցառումների ժամանակավոր ավելացման վերաբերյալ:
  • Կանոնակարգ (ԵՀ) թիվ 767/2009 ՝ շուկայում տեղաբաշխման և կերերի օգտագործման մասին:
Cookie Consent with Real Cookie Banner