ԱՆՑՈՒՄ ԴԵՊԻ «ԿԱՆԱՉ» ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

«Կանաչը» և «Զարգացումը» պետք է գնան ձեռք ձեռքի տված

The EU4Business-EBRD Credit Line also promotes resource efficient investments, i.e. green investments

Green investments include:

  • Energy efficiency 
  • Renewable energy
  • Pollutants and waste minimization 
  • Water and raw material saving 
  • Soil erosion reduction

Examples of green investment projects:

  • Production and packaging machines replacing old inefficient machines
  • Systems for water and raw material re-utilization
  • Production lines representing Best Available Technologies
  • Replacement of old utilities (boilers, compressors, HVAC systems, cold rooms) with new efficient ones
  • Renewable energy investments such as Solar PV, wind, water, etc

If you would like to ensure that your investment is as green as possible, ask our technical team during your project application.

We track the GET results of each project and publish these on a regular basis.

Our aim:  70% of all investments under the EU4Business EBRD Credit Line have Green Economy Transition impact.

Green Energy Transition Results

 •  
 • Energy saving: xxx GJ
 • CO2 reduction: xxx tonnes
 • Water Savings: xxx m³
 • Saving in Other Resources: xxx
 •  

EU4Business-ՎԶԵԲ Վարկային Գիծը օժանդակում է «կանաչ» ներդրումներին

Մեր նպատակն է, որ EU4Business-ՎԶԵԲ Վարկային Գծի ներքո տրամադրվող բոլոր վարկերի 70% համապատասխանեն դեպի «Կանաչ» Տնտեսություն անցում կատարելու նպատակին

«Կանաչ» ներդրումները ներառում են

  • Էներգաարդյունավետություն
  • Վերականգնվող էներգիա
  • Աղտոտիչների և թափոնների նվազագույնի հասցնում
  • Ջրի և հումքի խնայողություն
Եթե ցանկանում եք ձեր ներդրումն անել հնարավորինս «կանաչ», նախագիծը ներկայացնելու ժամանակ դիմեք մեր տեխնիկական թիմին: Մենք հետևում ենք յուրաքանչյուր ծրագրի ԱԿՏ  /Անցում դեպի Կանաչ Տնտեսություն/ արդյունքներին և դրանք պարբերաբար հրապարակում ենք

Շուտով…

Անցումը դեպի կանաչ տնտեսության (GET)  հասանելի է դարձել ի շնորհիվ Հայաստանում  EU4Bussiness-EBRD վարկային գծի։

 • Էներգախնայողություն 43,300 ՄՎտժ
 • Ջերմոցային գազերի արտանետում 2,167 տ CO2
 • Ջրի խնայողություն 0 մ3
 • Նյութերի խնայողություն 0 տոննա

ՎԶԵԲ Անցում դեպի Կանաչ Տնտեսություն (ԱԿՏ) մոտեցումը երկրներին օգնում է կառուցել կանաչ, ցածր ածխածնային և ճկուն տնտեսություններ

ԱԿՏ մոտեցումը հիմնվում է Բանկի կողմից կլիմայի և ռեսուրսների արդունավետությանը ուղղված ներդրումների տասնամյակի վրա: Ներդրում իրականացնող ընկերությունները զգալի ֆինանսական օգուտներ են քաղել էներգիայի, ջրի և այլ ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործումից:   Ժամանակակից, վառելիք խնայող տեխնոլոգիաների ներդրումը, արտադրական նյութերի վերամշակումը և թափոնների վերածումը էներգիայի և ջեռուցման աղբյուրների, պարզապես մի քանի օրինակ են այն միջոցների, թե ինչպես ձեռնարկությունները կարող են միջոցներ խնայել և դրանք օգտագործել առավել շահավետ նպատակների համար, ինչպիսիք են նորարարությունը, հետազոտությունները և զարգացումը, շուկայի ընդլայնումը: ԱԿՏ ներդրումները հանդիսանում են տնտեսական շարունակական դժվարությունների ժամանակ եկամտի և աշխատատեղերի ստեղծման արժեքավոր աղբյուր:

2020 թվականին ՎԶԵԲ-ի ընդհանուր ներդրումը Անցում դեպի Կանաչ Տնտեսության մեջ կազմել է
3.2 ՄԻԼԻԱՐԴ ԵՎՐՈ

ՎԶԵԲ -ի ներդրումների արդյունքում CO2 արտանետումների ակնկալվող տարեկան նվազեցում կազմում է
3,7 տոննա

ՎԶԵԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող վերականգնվող էներգիայի էներգատարություն
1,484 Մեգավատ

Cookie Consent with Real Cookie Banner